Responsive Ad Slot

Industri buluh satu peluang baru untuk diusahakan?


STATUS PEMBANGUNAN INDUSTRI BULUH

1. Pada hari ini, 15 April 2020, YB Dato Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali, Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah memaklumkan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri mengenai status pembangunan industri buluh negara dan akan potensinya untuk dimajukan sebagai sumber pertumbuhan baru dalam sektor agrikomoditi.

2. Saiz pasaran global bagi produk buluh dianggarkan berjumlah USD68 bilion pada tahun 2018. Walau bagaimanapun, sumbangan eksport industri berasaskan buluh negara adalah masih rendah iaitu sekitar RM9 juta pada tahun 2019. Oleh itu, industri buluh mempunyai potensi yang besar untuk diusahakan dan dimajukan di negara ini.

3. Pokok buluh merupakan pokok mudah ditanam dan dijaga. Tempoh matang pokok buluh adalah singkat iaitu di antara tiga (3) hingga empat (4) tahun dan boleh dituai selepas tempoh berkenaan.

4. Pada masa kini terdapat lebih kurang 100 pengusaha buluh dalam pelbagai kategori seperti perabot, makanan, fabrik, kraftangan, kutleri, pembinaan dan eko-pelancongan.

5. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (KPPK) melalui Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia dibawah Program Pembangunan Ladang Hutan (PPLH) juga menyediakan insentif pinjaman mudah (soft loan) bagi menggalakkan pembangunan ladang buluh. Pinjaman sejumlah RM10,000 sehektar disediakan untuk pembangunan ladang skala kecil (20-40 hektar), skala sederhana (41–2,499 hektar) dan skala besar (2,500 hektar ke atas). Lima (5) spesies buluh yang telah dikenalpasti di bawah PPLH adalah spesies Buluh Betung, Buluh Semantan, Buluh Beting, Buluh Beti dan Buluh Hitam.

6. Bagi menyokong pembangunan industri buluh, kementerian akan membangunkan Makmal Tisu Kultur dan Tapak Semaian Buluh di Lahat, Negeri Perak di kawasan seluas 1.72 hektar (4.2 ekar) dalam usaha untuk menghasilkan anak benih buluh berkualiti. Makmal tisu kultur tersebut berupaya menghasilkan sehingga 100,000 anak benih buluh sebulan apabila beroperasi sepenuhnya kelak.

7. Kementerian akan terus memberi penekanan ke atas pembangunan industri Buluh sebagai program game changer dalam Rancangan Malaysia Ke Dua Belas (RMKe-12). Disamping itu, Kementerian juga sedang menyediakan Pelan Tindakan Pembangunan Industri Buluh, 2021-2025 yang dijangka akan diumumkan pada penghujung tahun ini.


YB DATO DR. MOHD KHAIRUDDIN AMAN RAZALI
Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi
15 April 2020No comments

Post a Comment

© all rights reserved
made with by templateszoo