Bajet 2018 : Bajet PRU Ke-14?


1. Pelaburan berimpak tinggi 
 • Menekankan pelaburan berimpak tinggi: industri berkaitan petroleum, logistik, aeroangkasa, rel dan robotik 
 • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan di 5 koridor termasuk: projek Wilayah Selatan Perak, Zon Bebas Cukai Bukit Kayu Hitam, 
 • Perindustrian Tok Bali dan Empangan Baleh, Sarawak: (RM1b) 
 • Dana strategik berimpak tinggi di bawah MIDA: (RM200j) 
 • Melanjutkan tempoh galakan cukai Principal Hub sehingga 31 Disember 2020 


2. Mengukuh Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) 
 • Skim Jaminan Pembiayaan Perniagaan untuk modal kerja dan sektor perkhidmatan: (RM7b) 
 • Pinjaman di bawah SJPP membolehkan PKS mengautomasikan pengeluaran: (RM1b) 
 • Skim Pembiayaan PKS Patuh Syariah dengan subsidi kadar keuntungan 2%: (RM1b) 
 • Latihan, geran dan pinjaman mudah PKS di bawah SME Corp: (RM200j) 
 • Pembangunan industri dan produk halal di pelbagai agensi: (RM82j) 


3. Pembiayaan Mikro
 • Pinjaman dana Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga (TEKUN: RM500j) 
 • Amanah Ikhtiar Malaysia, (AIM: RM200j)
 • Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) bagi usahawan bumiputera desa: (RM80j) 


4. Meningkatkan Eksport
 • Promosi dan peluasan pasaran eksport: (RM150j) 
 • Kemudahan kredit perlindungan insurans pengeksport PKS: (RM1b)
 • Pinjaman mengautomasi pengeluaran perabot tempatan tujuan eksport: (RM100j) 


5. Mempergiatkan Sektor Pertanian
 • Bantuan dan insentif pesawah, pekebun kecil getah dan nelayan: (RM2.3b)
 • Infrastruktur pengairan dan menaik taraf jalan ladang: (RM500j)
 • Program pembangunan dan penanaman semula kelapa sawit: (RM140j)
 • Program pertanian sebagai sumber kekayaan baharu: (RM200j)
 • Penanaman semula kelapa (CARECA dan MATAG) secara berkelompok: (RM50j)
 • Bantuan pesawah RM200 untuk 3 bulan sementara menunggu tuaian padi: (RM150j)
 • Program penanaman semula getah dan kemudahan infrastruktur pengeluaran latex: (RM200j) 

6. Mempergiatkan Industri Pelancongan
 • Mengisytihar tahun 2020 sebagai Tahun Melawat Malaysia
 • Tabung Pelancongan PKS dengan subsidi kadar faedah 2%: (RM2b)
 •  Tabung Pembangunan Infrastruktur Pelancongan: (RM1b)
 • Program pembangunan dan promosi pelancongan: (RM500j)
 • Memperluas hab serantau eVisa
 • Galakan cukai bagi pelaburan hotel baharu 4 & 5 bintang dilanjutkan 2 tahun
 • Galakan pengecualian cukai pendapatan dilanjutkan kepada 31 Disember 2020 


7. Industri pelancongan kesihatan : Malaysian Healthcare Travel Council (MHTC: RM30j) 
 • Hab Rawatan Kesuburan dan Kardiologi Asia perkhidmatan kesihatan bernilai tinggi 
 • Program Flagship Medical Tourism Hospital khusus kepada hospital swasta
 • Galakan elaun cukai pelaburan pelancongan kesihatan dilanjut 31 Disember 2020
 • Potongan cukai 2 kali bagi perkhidmatan pergigian dan ambulatori 
 • Pengecualian cukai 50% nilai peningkatan eksport dinaikkan 100% 

8. Memacu Sektor Logistik
 • Projek ECRL menghubungkan Pelabuhan Klang-Pengkalan Kubor 
 • Projek MRT2 Sungai Buluh-Serdang-Putrajaya (52km): Kos RM32b
 • Projek High Speed Rail menghubungkan Kuala Lumpur - Singapura (350km)
 • Projek Central Spine Road: (RM230j)
 • Pulau Pangkor diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai
 • Special Border Economic Zone di Bukit Kayu Hitam
 • Dana Pembangunan Pengangkutan: (RM3b)
 • Tabung Pengangkutan Awam bagi modal kerja dan pembelian bas dan teksi: (RM1b)
 • Sistem kawalan biometric untuk memantau pemanduan bas ekspres: (RM45j)
 • Subsidi perkhidmatan keretapi luar bandar (Tumpat-Gua Musang): (RM55j)
 • Menaik taraf Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang dan Langkawi
 • Bina baru Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra, Mukah dan Sandakan 


9. Mengukuhkan Pasaran Kewangan 
 • Pinjaman perniagaan gunakan harta intelek sebagai instrumen cagaran: (RM1.5b) 
 • Pengecualian duti setem atas nota kontrak Exchange-Traded Fund dan Structured Warrants bagi 3 tahun 
 • Potongan cukai bersamaan amaun pelaburan yang dibuat di dalam syarikat teroka 
 • Potongan cukai oleh pelabur budiman (angel investor) dalam syarikat teroka
 • Pengecualian cukai pendapatan ke atas penerima geran khas Sukuk Hijau SRI 
 • Pengecualian cukai pendapatan ke atas pendapatan fi pengurusan diperluas kepada dana SRI konvensional mulai 2018-2020 
 • Mewajibkan majikan membuat pembayaran gaji pekerja asing melalui akaun bank 

10. Kemudahan Pusat Jagaan Kanak-Kanak dan Kebajikan OKU 
 • Mewajibkan semua bangunan pejabat yang baharu menyediakan pusat jagaan kanak-kanak bermula di Kuala Lumpur 
 • Potongan tambahan bagi majikan menggaji OKU diperluas kepada majikan menggaji pekerja yang disahkan oleh PERKESO 

11. Memupuk Budaya Menyimpan Wang Generasi TN50
 • Amanah Dana Anak Malaysia 2050 (ADAM50) Dana Tabungan Permulaan bernilai 
 • RM200 (unit amanah saham) PNB untuk anak dilahirkan 1 Januari 2018-2022 

12. Pendidikan untuk Generasi TN50 – RM250j 
 • Menubuhkan Pusat Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) 
 • Mempertingkatkan modul Computer Science yang termasuk program Coding 
 • Menaik taraf 2,000 kelas menjadi Bilik Darjah Pintar Pembelajaran Abad ke-21 bagi meningkatkan pembelajaran berasaskan pemikiran kreatif dan inovatif: (RM190j) 


13. Memartabat pendidikan tinggi
 • Biasiswa- RM2.2b;
 • Geran penyelidikan dan pembangunan kepada IPTA: (RM400j)
 • Bantuan baucar buku bernilai RM250
 • MyBrain untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dan kedoktoran: (RM90j) 
14. Kerjaya dan Bakat TN50
 • Program perantis dan temuduga terbuka di bawah SL1M: (RM40j)
 • Syarikat swasta yang berjaya mendapat kontrak Kerajaan diwajibkan memperuntukkan 1% daripada nilai projek bagi Program SL1M 
 • Pusat sehenti menggabungkan agensi seperti JobsMalaysia, SL1M, PERKESO, HRDF dan TERAJU di UTC.
 • Program National Leaders Circle untuk pengisian jawatan penting dan tertinggi 

15. Social Enterprise
 • Geran sepadan bagi pembiayaan social enterprise: (RM50j) 
16. Pembangunan Sukan 

 • Program FitMalaysia, Hari Sukan Negara, latihan atlit, program akar umbi dan program pembangunan bola sepak negara melalui KBS: (RM1b) 
 • Membina 14 kompleks sukan baharu di seluruh negara: (Kos RM112j)  Sekolah Sukan Bukit Jalil: (RM20j) 

17. Penambah baikan dan Penyelenggaraan Sekolah 
 • Pembinaan pra sekolah, pusat PERMATA, sekolah rendah & menengah dan kolej vokasional serta matrikulasi: (RM654j) 
 • Tabung Khas Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sekolah: (RM550j) 
 • Membina semula dan menaik taraf 2,000 sekolah daif menggunakan IBS: (RM2.5b) 

18. Bantuan Persekolahan 
 • Bantuan makanan, buku teks, geran kapita dan biasiswa kecil persekutuan: (RM2.9b) 
 • Bantuan persekolahan RM100 seorang: (RM328j) 

19. Pembiayaan Pengajian Tinggi PTPTN 
 • Diskaun 20% untuk penyelesaian penuh pinjaman
 • Diskaun 10% untuk bayaran 50 % daripada baki hutang sekali bayaran 
 • Diskaun 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji
 • Menaikkan jumlah pinjaman maksimum pelajar keluarga B40: (RM200j)
 • Grace period pembayaran balik dilanjutkan daripada 6 kepada 12 bulan 

20. Skim Simpanan Pendidikan 1Malaysia (SSP1M) 
 • Geran sepadan sehingga RM500 kepada pencarum: (RM250j)
 • Pelepasan cukai pendapatan individu bagi SSP1M selama 3 tahun 

21. Memartabat Latihan Pendidikan Teknikal dan Vokasional (TVET) 
 • Institusi TVET di bawah 7 Kementerian dijenamakan TVET Malaysia 
 • Pelan Induk TVET Malaysia: (RM4.9b)
 • Biasiswa Pelajar Cemerlang TVET: (RM4.5j) 

22. Menubuhkan National Rail Centre of Excellence (NRCOE) 
 • Bertujuan menyelia dan menyelaras jaminan kualiti serta akreditasi pendidikan dan latihan rel negara 
 • Syarikat MRL dengan kerjasama IPTA akan melatih 3,000 profesional industri rel

23. Menyedia Infra-Rakyat yang Berkualiti
 • Lebuhraya Pan Borneo: (RM2b)
 • Projek mesra rakyat: (RM1.1b)
 • Membangunkan infrastruktur komunikasi: (RM1b) 
 • Projek jalan luar bandar: (RM934j) 
 • Bekalan elektrik luar bandar dan air bersih: (RM672j)
 • Bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak: (RM420j)
 • PIA & PIAS: (RM500j)
 • Pemetaan dan pengukuran tanah-tanah adat di Sabah dan Sarawak: (RM50j) 

24. National Blue Ocean Shift (NBOS)
 • Pembinaan UTC baharu, Blue Ocean Entrepreneur Township, Mobile CTC, program keusahawanan, Global Entrepreneurship Community serta Usahawan Sosial inklusif dan vibrant: (RM300j) 
25. Kebajikan Peneroka FELDA
 • Bayaran Insentif Khas Peneroka bernilai RM5,000;
 • Mengembalikan wang ses bagi tanaman semula getah kepada kelapa sawit: (RM43j) 
 • Penanaman semula Kelada sawit: (RM60)
 • Membina 5,000 unit Rumah Generasi Kedua FELDA: (RM164j)
 • Menaik taraf jalan, sistem bekalan air dan lampu jalan di FELDA: (RM200j) 
26. Keselamatan dan Ketenteraman Awam
 • Pembelian dan penyelenggaraan aset pertahanan: (RM3b) 
 • Pembinaan ibu pejabat dan balai polis serta pembelian senjata api: (RM720j) 
 • Menaik taraf sistem ICT dan 1PDRMnet serta sistem komunikasi: (RM270j) 
 • Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia-PDRM (PPA1M PDRM)-10,000 unit; 
 •  Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM): (RM490j) 
 • Mempertingkatkan kawalan keselamatan di kawasan ESSCOM: (RM250j) 
 • Meningkatkan keupayaan aset pesenjataan bagi menangani kegiatan anti- keganasan: (RM50j)
 • Memperkukuh peranan RELA dan kelengkapan pakaian seragam: (RM250j) 
 • Blueprint Perumahan Keluarga Angkatan Tentera (RKAT)- 6,000 unit 
 • Menaik taraf hospital, poliklinik dan hospital veteran angkatan tentera: (RM40j) 

27. Dasar Transformasi Kesejahteraan Bumiputera 
 • Biasiswa pengajian tinggi dan latihan Majlis Amanah Rakyat (MARA): (RM2.5b)  Program Peneraju Profesional, Skil dan Tunas: (RM90j)
 • MARA Graduate Employability Training Scheme (GETS): (RM200j)
 • Program peningkatan keusahawanan Bumiputera: 
 • Keusahawanan dan Premis Perniagaan PUNB: (RM200j) 
 • Pembangunan vendor, TUBE, SUPERB, dan Anjakan Usahawan: (RM155j) 
 • Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres dan Pembiayaan Mudah Jaya: (RM200j) 

28. Kesejahteraan Masyarakat Cina dan India
 • Pinjaman PKS melalui Koperasi Jayadiri Malaysia Berhad (KOJADI): (RM50j) 
 • Yayasan Peniaga dan Penjaja Kecil 1Malaysia untuk komuniti Cina: (RM30j) 
 • Pembangunan Kampung-kampung Baru Cina dan pembaikan rumah: (RM75j) 
 • Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India melalui TEKUN: (RM50j) 
 • Pengagihan khas unit tambahan Amanah Saham 1Malaysia untuk masyarakat India: 
 • Mengambilan kaum india ke IPTA dan Penjawat Awam baharu ditingkatkan 7%

29. Orang Asli 
 • Program bantuan makanan komuniti kepada 5,000 pelajar Orang Asli: (RM50j) 
 • Bantuan pengajian RM3,000 kepada ibu bapa bagi perbelanjaan persediaan anak- anak ke IPTA 
 • Program Pembangunan Bersepadu Perkampungan Orang Asli: (RM60j) 

30. Wanita dan Kesejahteraan Keluarga
 • 2018 sebagai Tahun Memperkasa Wanita 
 • Mewajibkan 30% wanita dalam keahlian Lembaga Pengarah GLC dan GLIC serta Badan Berkanun
 • Cuti bersalin mandatori sektor swasta dinaikkan daripada 60 ke 90 hari
 • PEAK Entrepreneur Programme di bawah MyWin Academy: (RM20j)
 • Pengecualian cukai pendapatan individu ke atas pendapatan yang diperolehi dalam tempoh 12 bulan, kepada wanita yang kembali bekerja sekurangnya 2 tahun berhenti bekerja 

31. Menjana Pendapatan Rakyat 
 • Program eRezeki, eUsahawan dan eLadang di bawah MDEC: (RM100j) 
 • Pinjaman mudah Food Truck 1Malaysia (FT1M) melalui Bank Rakyat dengan subsidi kadar faedah 4%: (RM120j) 
 • Program 1AZAM bagi meningkatkan pendapatan: (RM60j) 
 • Program Motosikal Tiga Roda, mobilepreneur dan program MyAGROSIS: (RM25j) 
 • Penggunaan aplikasi e-hailing oleh pemandu teksi berdaftar sedia untuk membeli kereta baharu- geran RM5,000; 
 • Program BR1M: (RM6.8b) 
 • Subsidi barangan, pengangkutan, elektrik dan tol: (RM3.9b) 
 • Menyediakan 50 Kedai Rakyat 1Malaysia 2.0 (KR1M 2.0) dengan menjual 5 barang keperluan asas dengan harga rendah: beras, gula, minyak, tepung & gas memasak serta 50 SKU 
 • Penyeragaman harga barang keperluan asas di Sabah dan Sarawak: (RM80j) 
 • Agrobazaar Malaysia dengan harga jualan agro lebih rendah: (RM20j) 
 • Program FAMA dan LKIM bagi memastikan stok makanan berpatutan: (RM50j) 
 • Memansuhkan kutipan tol mulai 1 Januari 2018 bagi Batu Tiga dan Sungai Rasau, Selangor, Bukit Kayu Hitam, Kedah dan Eastern Dispersal Link, Johor. 

32. Pengurangan Kadar Cukai Pendapatan 
 • Pengurangan kadar cukai pendapatan individu: 
 • RM20,001-35,000: 5% ke 3% 
 • RM35,001-50,000: 10% ke 8% 
 • RM50,001-70,000: 16% ke 14% 
 • Meningkat pendapatan boleh guna antara RM300-RM1,000. Pelaksanaan langkah ini lebih 261 ribu tidak perlu membayar cukai 
33. Skim Persaraan 1Malaysia
 • Meningkatkan Skim Persaraan 1Malaysia kepada 15% maksimum RM250 setahun untuk 5 tahun dari 2018-2022 
34. Pembantu Rumah Asing 
 • Kebenaran untuk pengambilan pembantu rumah asing secara terus tanpa melalui ejen 

35. Perumahan
Projek Perumahan Rakyat - 17300 unit (JPN)
Rumah Rakyat Mesra - 3000 unit(SPNB)
PRIMA - 210000 (PR1MA)
MyBNHome - 600 (NSU)
MyDeposit & MyHomes - 2000 (JPN)

 • Penyelenggaraan dan pembaikan rumah termasuk Tabung Penyelenggaraan 1Malaysia: (RM200j)
 • Pengecualian duti setem ke atas perjanjian pinjaman dan surat cara pindahmilik 
 • Pengecualian cukai ke atas sewaan sebanyak 50% bagi sewaan sehingga RM2,000 

36. Kesihatan 

 • Bekalan ubatan dan barangan consumable serta sokongan perubatan: (RM4.1b) 
 • Menaiktaraf dan menyelenggara fasiliti, peralatan perubatan, ambulan dan dewan bedah hospital Muar, Banting dan Balik Pulau: (RM1.4b) 
 • Perkhidmatan kardiologi & kardiotorasik di Hospital Kuala Terengganu dan Alor Setar; 
 • Menaik taraf hospital dan klinik termasuk sistem pendawaian: (RM100j) 
 • Bantuan haemodialisis dan Tabung Bantuan Perubatan: (RM90j) 
 • Menampung kos perubatan bagi rawatan rare diseases dan program Komuniti Sihat 
 • Pembina Negara: (RM40j) 
 • Membina wad wanita dan kanak-kanak di Hospital Tengku Ampuan Afzan dan 
 • Hospital Putrajaya: kos RM1b Membina Pusat Kanser di Sungai Petani kapasiti 200 buah katil: kos RM500j 
 • Membina klinik pakar dan wad baharu di Hospital Pulau Pinang: kos RM500j 
 • Membina pusat perubatan forensik di Hospital Kuala Lumpur: kos RM380j 
 • Skim Voluntary Health Insurance (VHIS): (RM50j) 

37. GST 

 • Tiada GST ke atas pembekalan perkhidmatan oleh PBT 
 • Layanan GST berkadar sifar ke atas bahan bacaan termasuk majalah dan komik 
 • Pelepasan GST ke atas operator kapal persiaran (cruise) 
 • Pelepasan GST sepenuhnya diberi ke atas perkhidmatan pembinaan bangunan sekolah dan rumah ibadat yang dibiayai melalui sumbangan derma 
 • Pelepasan GST pengimportan peralatan berkaitan industri minyak dan gas di bawah 
 • satu perjanjian pajakan (lease agreement) 
 • Pelepasan GST diberi ke atas pengimportan big ticket items seperti kapal terbang dan 
 • kapal oleh syarikat penerbangan dan perkapalan 
 • Tiada GST bagi Perkhidmatan pengurusan & penyelenggaraan kediaman berstrata 

38. Geran Sepadan
 • Geran sepadan di bawah Dana Strategik Pelaburan Domestik bagi menaik taraf kemudahan Smart Manufacturing: (RM245j) 
39. Futurise Centre 
 • Memperkukuh futurise centre di Cyberjaya sebagai pusat sehenti bagi syarikat korporat dan universiti, membangunkan prototype produk 

40. Galakan Cukai
 • Melanjutkan tempoh insentif Elaun Modal Dipercepatkan sebanyak 200% ke atas kelengkapan automasi 2018-2020 

 • Galakan Elaun Modal Dipercepatkan sebanyak 200% untuk sektor pengilangan dan sektor perkhidmatan 

 • Elaun Modal bagi peralatan ICT mulai 2018-2020 


41. Pembangunan Lestari 
 • Skim Pembiayaan Teknologi Hijau untuk menggalakkan pelaburan industri teknologi 
 • hijau: (RM5b) 
 • Program Non-Revenue Water untuk mengurangkan kehilangan air: (kos RM1.4b) 
 • Membina Off-River Storage sebagai sumber n air alternatif: (kos RM1.3b) 
 • Rancangan tebatan banjir seluruh negara: (RM517j) 


42. Digital Free Trade Zone (DFTZ)
 • Penyediaan infrastruktur fasa satu DFTZ di Aeropolis, KLIA: (RM83.5j)
 • Nilai de minimis bagi import dinaikkan dari RM500 ke RM800 

43.Regulatory Sandbox
 • Mewujudkan ekosistem kondusif bagi pengkormersilan inovasi disemua suruhanjay 
44. Warga GLC 
 • Meningkatkan pengagihan keuntungan kepada pekerja 
 • Memperkenal Flexible benefits – menukar kelayakan cuti kepada ganjaran tunai 
 • Menambahkan fleksibel work arrangement 
 • Memperkenalkan kemudahan lepasan cuti menunaikan umrah 
 • Taska di pejabat utama dan kemudahan pengurangan waktu bekerja wanita mengandung 
 • Meningkatkan pelaburan latihan dan bantuan pendidikan untuk anak pekerja 

45. Mengutama Kebajikan Warga Emas, OKU dan Kanak-Kanak 

 • Menaikkan elaun warga emas kepada RM350 sebulan: (RM603j) 
 • Menaikkan elaun OKU bekerja, tidak bekerja dan penjaga OKU sebanyak RM50 sebulan: (RM100j) 
 • Bantuan Kanak-Kanak Keluarga Miskin: (RM245j) 

46. Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) 
 • Pembiayaan LPPSA ke atas hartanah yang dibangunkan di atas tanah wakaf 
 • Yuran guaman pembelian rumah sebagai sebahagian skop pembiayaan LPPSA 
 • Anak dan ibu bapa membuat pembiayaan bersama daripada LPPSA (keduanya 
 • anggota perkhidmatan awam) 
 • Pembiayaan bersama (joint-loan) di antara suami/isteri/anak yang salah seorang bukan penjawat awam 

47. SERI dan KITA-UKM
 • Mewujudkan Institut Penyelidikan Sosio-Ekonomi (SERI) di bawah JPM dan menaik taraf Institut Kajian Etnik, KITA-UKM 


48. Meningkatkan Kecekapan Perkhidmatan Awam 

 • Kenaikan pangkat time-based kali 2 bagi kump. pelaksana untuk tempoh 13 tahun 
 • Memberi faedah persaraan (bersara atas sebab kesihatan) 
 • Membenarkan GCR melebihi 150 hari sebagai cuti rehat pada tahun persaraan 
 • Menaikkan CRK bagi Peg. Perkhidmatan Pendidikan daripada 7hari kepada 10 hari setahun 
 • Kemudahan 7 hari CTR sepanjang perkhidmatan bagi menunaikan umrah 
 • Menambah waktu kerja berperingkatiaitu bermula 9.00 pagi-6.00 petang 
 • Pakar Perubatan Gred UD54 dan ke atas (telah diwartakan 4 tahun) diberi kelonggaran 1 hari seminggu melaksanakan Waktu Kerja Fleksi 
 • Pegawai wanita mengandung 5 bulan ke atas dan suami dibenarkan balik awal sejam (bekerja di lokasi sama) 
 • Meningkatkan cuti bersalin daripada 300 kepada 360hari (max 90 hari setahun); 
 • Kursus Sarjana & PhD secara in-house 
 • Menetapkan kadar pencen terendah sebanyak RM1,000 
 • Perluas kemudahan perubatan untuk ibu dan bapa pesara 
 • Bayaran Khas RM1,500 kepada penjawat awam 
49. Komuniti dan Kejiranan 
 • Bayaran khas one-off RM1,500 kepada ketua kampung dan tok batin 
 • Geran Komuniti Penduduk 1Malaysia (KP1M) sehingga RM10,000 kepada persatuan penduduk berdaftar: (RM40j) 
 • Program latihan dalam komuniti di 50 kawasan PPR: (RM40j) 


50. Memartabat Syiar Islam dan Pengutuhan Jati Insan
 • Membaik pulih dan menyelenggara sistem pendawaian di semua sekolah tahfiz yang berdaftar dikendalikan oleh GiatMara: (RM50j)
 • Skim latihan kemahiran GiatMara terpilih akan diperkenalkan kepada sekolah tahfiz;  Bayaran elaun bulanan imam, bilal, guru KAFA dan guru takmir: (RM588j) Bayaran khas one-off RM1,500 kepada imam, bilal, guru KAFA dan guru takmir termasuk ‘tok siak’: (RM100j) Previous Post Next Post