KPLB lantik lima pengerusi agensi


KENYATAAN MEDIA

KPLB LANTIK LIMA PENGERUSI AGENSI

PUTRAJAYA : Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) hari ini, mengumumkan pelantikan lima pengerusi bagi agensi di bawahnya.

Menteri KPLB, Datuk Dr Abd Latiff Ahmad, menyampaikan surat watikah pelantikan kepada kelima-lima pengerusi selepas mendapat persetujuan YAB Perdana Menteri.

Pengerusi-Pengerusi Agensi yang dilantik adalah seperti berikut:

1. Pengerusi MARA
YB Datuk Hajah Azizah binti Mohd
Dun
(Ahli Parlimen Beaufort)
 
2. Pengerusi RISDA
YB Dato’ Haji Mohd Salim bin Sharif
(Ahli Parlimen Jempol)

3. Pengerusi KESEDAR
YB Ustaz Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz
(Ahli Parlimen Bachok)

4. Pengerusi KETENGAH
YB Senator Datuk Razali bin Idris
(Ahli Dewan Negara)

5. Pengerusi KEJORA
YB Dato’ Che Zakaria bin Mohd
Salleh
(ADUN Permas)

Pelantikan dibuat setelah mengambil kira keupayaan kepimpinan, pengalaman dan sumbangan mereka kepada rakyat.

Tempoh Pelantikan sebagai Pengerusi Agensi di bawah KPLB adalah bagi dua (2) tahun mulai 1 Mei 2020 sehingga 30 April 2022.

Kuasa melantik Pengerusi dan Lembaga Pengarah BBP oleh Menteri dinyatakan dalam Akta Tubuh agensi-agensi tersebut dan dibaca bersama dengan Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 1998 “Menteri diberi kuasa dan tanggungjawab meluluskan pelantikan Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah Badan Berkanun serta Pengerusi, Ahli Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif Perbadanan dan Anak Syarikat”.

Berdasarkan pekeliling tersebut, pelantikan Pengerusi dan Lembaga Pengarah di kalangan ahli politik, perlu mendapat persetujuan daripada YAB Perdana Menteri.

Kuasa pelantikan Pengerusi dan Lembaga Pengarah bagi Agensi-Agensi tersebut adalah di bawah peruntukan Akta seperti berikut:

(a) Seksyen 3(3), Majlis Amanah Rakyat (MARA) 1966;
(b) Seksyen 4, Akta Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah 1972 (Akta 85);
(c) Seksyen 5(1), Akta Lembaga Kemajuan Wilayah (Pindaan) 2017.

KPLB bertanggungjawab dan terus komited melaksanakan Dasar Pembangunan Luar Bandar (DPLB) untuk mendepani norma baru dalam penyampaian perkhidmatan berimpak tinggi sesuai agenda pembangunan luar bandar yang holistik, inklusif dan mampan.

KPLB mempunyai 7 Badan Berkanun Persekutuan (BBP) yang menjadi agensi pelaksana kepada semua perancangan dasar yang telah dibuat seperti berikut:

1. Majlis Amanah Rakyat (MARA)
2. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA);
3. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA);
4. Lembaga Kemajuan Wilayah Terengganu Tengah (KETENGAH);
5. Lembaga Kemajuan Wilayah Kelantan Selatan (KESEDAR);
6. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA); dan
7. Lembaga Kemajuan Wilayah Johor Tenggara (KEJORA)

Tahniah di atas pelantikan ini dan diharap dapat memberikan perkhidmatan yang cemerlang untuk kemajuan Agensi pada masa akan datang.

Tamat

YB Datuk Dr Abd Latiff Ahmad
MENTERI
Kementerian Pembangunan Luar Bandar

1 Mei 2020
Share What You Think About This Post!
Share What You Think About This Post!

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post