Sekolah Jenis Kebangsaan/Mubaligh RM150 Juta, Sekolah Agama RM50 Juta


Kuala Lumpur: Sebanyak RM150 juta diperuntukkan untuk sekolah-sekolah mubaligh dan vernakular berbanding hanya RM50 juta untuk kesemua Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK), menurut YAB Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak. 

Dana bantuan sebanyak RM150 juta yang diumumkan oleh Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan di pembentangan bajet 2018 itu adalah untuk Tabung Khas Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) dan Sekolah-Sekolah Mubaligh. 

Melalui sumbangan ini, Sekolah Jenis Kebangsaan dan Sekolah Mubaligh dijangka akan dapat meningkatkan kualiti dan prestasi, seterusnya lebih berdaya saing dengan memastikan infrastruktur serta kemudahan di sekolah-sekolah ini berada pada tahap optimum. 

Walaupun mendapat bantuan yang banyak dari kerajaan, persendirian dan organisasi lain, hanya satu Sekolah Jenis Kebangsaan yang tersenarai sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi di Selangor. 

Menurut senarai yang diterbitkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, hanya satu Sekolah Jenis Kebangsaan yang tersenarai sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi di negeri tersebut. Selain daripada itu, hampir seribu Sekolah Jenis Kebangsaan di seluruh negara mempunyai kurang daripada 150 orang pelajar. 

Menurut satu laporan yang diterbitkan oleh Berita Harian baru-baru ini, sebanyak 938 Sekolah Jenis Kebangsaan merupakan Sekolah Kurang Murid (SKM) atau mempunyai kurang daripada 150 orang pelajar. 

PERKASA kelmarin menyelar tindakan kerajaan meluluskan pembinaan 10 lagi sekolah vernakular Cina baharu kerana dana tersebut dikatakan boleh digunakan untuk penambahbaikan infrastruktur sekolah-sekolah kebangsaan.--MENARA.MY

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post