Ulang Tahun Pertama 1Media

Ulang Tahun Pertama 1Media

Johor hospital fire: 6 fatalities and 1 survivor

We are deeply saddened to inform that we have six fatalities and one critically ill patient.
Kami dengan dukacitanya memaklumkan bahawa terdapat 6 kematian dan satu pesakit kritikal dalam kejadian ini.